niedziela, 21 kwietnia 2019

Oferta

 

NASZE PRZEDSZKOLE OFERUJE

 

 • Możliwość indywidualnego rozwoju podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz dobrą zabawę w grupie rówieśniczej prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę (stosując różnorodne formy, metody, pomoce);
 • Zajęcia dodatkowe: j. angielski, zajęcia z logopedę, gimnastykę korekcyjną, basen;
 • Wyjazdy na wycieczki, do kina, teatrzyki;
 • Udział w zabawie karnawałowej, przedstawieniach i imprezach środowiskowych;
 • Promuje twórczość dziecięcą poprzez udział w konkursach i przeglądach przedszkolnych i gminnych.
 • Zajęcia otwarte;
 • Pomoc w procesie wychowawczym dziecka poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz rozmowę indywidualną z rodzicami;
 • Rozpoznanie środowiska rodzinnego i sytuacji rodzinnej dziecka;

Ponadto przedszkole

 • Jest organizatorem wielu konkursów i przeglądów twórczości dziecięcej;
 • Współpracuje z wieloma organizacjami działającymi na terenie wsi Góra ( Kołem Gospodyń Wiejskich, Zespołem Śpiewaczym Górzanie, LKS - Nadwiślan, Strażą Pożarną, Szkołą Podstawową, parafią, z Ośrodkiem dla dzieci niewidomych, niedowidzących w Rudołtowicach oraz z Ośrodkiem dla dzieci niepełnosprawnych w Woli);
 • Szerzy ideę pielęgnowania tradycji rodzinnych i kulturowych naszego regionu;
 • Dba o wyposażenie przedszkola w nowe pomoce dydaktyczne, zabawki, środki audiowizualne;
 • Pozyskuje wielu sponsorów dla swoich działań dydaktycznych i wychowawczych przedszkola.