niedziela, 21 kwietnia 2019

Statut

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Górze działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. Nr 20, poz.104, z późniejszymi zmianami) oraz statutu.

Statut dostępny jest jako plik do pobrania w formacie Microsoft Word.

STATUT STOWARZYSZENIA GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO IM. JANA BRZECHWY W GÓRZE