niedziela, 21 kwietnia 2019

UWAGA RODZICE!

 

Dyrektor GPP im. Jana Brzechwy w Górze informuje, grupy przedszkolne w Zespole Szkół oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli  pracują bez zakłóceń.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego

im. Jana Brzechwy informuje, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy z siedzibą w Górze, ul. Kręta 13, 43-227 Góra.

 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą adresu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłączenie dla celów realizacji działań związanych z wykonywaniem zadań wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza dla celów realizacji działań dydaktyczno – wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych oraz zadań statutowych przedszkola - art. 6 ust 1 pkt. a.

 4. Zgodnie z wypełnianiem zadań oświatowych, dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z przedszkolem, o ile podanie ich będzie wymagane do realizacji zadań wynikających z prawa i zadań statutowych przedszkola, bądź będzie wynikało z innych przepisów prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej.

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uczęszczania Pana/Pani dziecka  do przedszkola.

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów,  do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.

 10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania.

witajprzedszkole-2-720x300

 

  Rozpoczynamy nowy rok pracy w naszym przedszkolu.

 

Szczególnie miło witamy najmłodsze dzieci, które pierwszy raz przekraczają progi naszego przedszkola.

Życzymy Wam niezapomnianych wrażeń, wiele zabawy, mnóstwa przyjaciół i samych radosnych chwil
spędzonych w naszym przedszkolu.